Forretningsområder

 • Leder- og teamudvikling

 • Sparring og rådgivning

 • Rekruttering

 • HR Kerneprocesser og politikker

Leder- og teamudvikling

Jeg gennemfører leder- og teamtræning. Altid med baggrund i en behovsanalyse, for derigennem at kunne skræddersy den
optimale løsning ift. træning og værktøjer.

Selve træningen foregår i øjenhøjde og tager udgangspunkt i praktisk læring. Det vil sige, at der er en kort teorigennemgang, hvorefter deltagerne er ude i gruppearbejde, som der samles op på i plenum. Mellem hver træning vil der være faste hjemme­opgaver.

For at få deltagerne til at reflektere og finde nye veje at lede på, er jeg som facilitator direkte, udspørgende og provokerende. Denne metode er den bedste, i forhold til indlæring af ny viden og nye kompetencer, som bliver til ny adfærd i hverdagens ledelse.

I forbindelse med træningen bruger jeg personprofiler. De giver et godt udgangspunkt for at tale ledelse, og hvordan et team optimerer samarbejdet og dets samlede kompetencer.

Forandringsledelse er et kapitel for sig selv. Dette er et udviklings­område for mange ledere. Jeg arbejder på samme måde med dette område, som beskrevet ovenfor, for derigennem at kunne hjælpe og støtte lederne i dette svære felt.

Kontakt mig for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte jeres muligheder og udfordringer.

Sparring og rådgivning

Når jeg arbejder med sparring og rådgivning, er min tilgang
altid direkte og ærlig, med respekt for jer og jeres forretning.
Mit ønske er at I får værdi ud af sparring og rådgivning, og kan bruge den nye viden aktivt i jeres rolle i virksomheden.

Sparring og rådgivning kan bruges i forskellige situationer.

Det kunne være den øverste ledergruppe, der søger sparring om virksomhedens muligheder og udfordringer på HR-området.

 

Her vil vi sammen arbejde os frem til at:

 • Definere rammerne
 • Sætte retningen
 • Definere støtte værktøjer
 • Sætte holdet og gøre det stærkt

Jeres virksomhed kan være kommet til et punkt i forretnings­udviklingen, hvor behovet er opstået for at arbejde mere fokuseret med HR og ledelse. I kan nu have et behov for en HR ansvarlig, hvorved jeg bliver tilknyttet som mentor, for at bygge bro mellem HR og forretningen.

Kontakt mig for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte jeres muligheder og udfordringer.

Rekruttering

Rekruttering af nye medarbejdere er én af de vigtigste opgaver I har i jeres virksomhed. Her skal der sikres høj kvalitet, således at de helt rigtige medarbejdere kommer med på forretningens rejse.

Fokusområder skal fx være hvorvidt I har den rigtige alders demografi - har I unge nok, skal I have elever og trainees, har I nøglepersoner nok i staben og hvordan arbejder I med intern rekruttering. Derudover skal der også arbejdes med fastholdelse, så I ikke mister jeres dygtigste specialist eller ledere.

Jeg kan tilbyde støtte i jeres interne rekrutteringsprocesser,
men også være ansvarlig for den eksterne rekrutteringsproces

Den typiske proces kan beskrives således:

(Processen kan justeres, når/hvis situationen kræver det)

 • Beslutning er taget om at en ny medarbejder skal ansættes
 • Jobbeskrivelse opdateres og jobprofilen udarbejdes
 • Stillingsopslag udarbejdes, og der defineres medier, hvor opslaget skal publiceres
 • Stillingsopslaget går online
 • Ansøgninger kommer ind og screening foretages (online hvor fortrolighed og GDPR er respekteret)
 • Indkaldelse til og gennemførelse af 1. samtale
 • Gennemgang af de gennemførte samtaler og vurdering afkandidater til 2. samtale
 • Indkaldelse til 2. samtale samt udsendelse af personprofil link
  (i nøglepositioner kan det overvejes, om der også skal sendes et link med en kognitiv test)
 • Gennemførsel af 2. samtale og beslutning af endelig kandidat
 • Kontrakt og on-boarding udarbejdes
 • Opfølgning på ansættelse ved 2 ½ måned.

Kontakt mig for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte jeres muligheder og udfordringer.

HR Kerneprocesser og politikker

I enhver virksomhed findes der beskrevne eller ubeskrevne
processer. Man bør beskrive de kerneprocesser der findes, da
de ofte er en del af virksomhedens forretningsgrundlag og DNA. Dette gælder naturligvis også for indenfor HR-området.

Jeg har igennem mange år arbejdet med at beskrive netop HR-kerneprocesser, og har stor praktisk viden og erfaring på området. Jeg kan støtte jer i at få disse processer beskrevet, hvorved ejerskabet forbliver in-house.

Kerneprocesser og politikker kan være:

 • HR Strategi og handlingsplaner
 • MUS-processen
 • Rekrutteringsprocessen og fratrædelsespolitik
 • Intern rekrutteringsproces
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)
 • Medarbejder- og lederudvikling - alle niveauer
 • Jobbeskrivelser
 • Værdier og ledelsesgrundlag
 • HR Statistikker og analyser
 • Medarbejderhåndbog - herunder GDPR, Adfærd, IT
 • Fraværspolitik, stresspolitik, seniorpolitik
 • Lederhåndbog
 • CSR-politik

Ikke alle processer og politikker er nødvendigvis relevante
for jer. Formålet er blot at få beskrevet de HR-processer og politikker som er.

Kontakt mig for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte jeres muligheder og udfordringer.